top of page

Privacy Policy

 

Workin moms verzamelt persoonlijke informatie overeenkomstig deze privacyverklaring.

De verantwoordelijke, Britt De Hertog, verbindt zich ertoe deze informatie strikt privé te houden.

 

Gegevens Britt De Hertog:

Groepspraktijk Strombeek

Tramstraat 12, 1853 Strombeek-Bever

Ondernemingsnummer: 0738.677.764

Email: groepspraktijkstrombeek@telenet.be

 
Hoe worden persoonsgegevens verzameld.

Bij de aankoop van een online programma worden gegevens gevraagd en bijgehouden, alsook bij het inschrijven voor de nieuwbrief en bij het sturen van berichten via email.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het.

Onder persoonsgegevens vallen contactgegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en financiële
gegevens.

 

Verwerkingsdoeleinden

  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving

  • om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

  • in het kader van het sluiten van een verkoopovereenkomst

  • in het kader van het verlenen van de aangeboden dienst

  • voor het versturen van de nieuwsbrief

  • om gebruikers te contacteren met algemene of persoonlijke berichten

 

Hoe wordt deze informatie bijgehouden en gebruikt.

Door gebruik te maken van het wix.com platform, zullen persoonsgegevens op dit platform opgeslagen worden, dit op een beveiligde manier.

Hiernaast zal teachable.com ook persoonsgegevens bijhouden.

 

Hoe gebeurt de communicatie met de gebruikers.

Workin moms kan gebruikers contacteren via mail om informatie te verstrekken over uw account, om vragenlijsten op te sturen of om updates van het bedrijf te sturen.

 

Bij vragen, contactinformatie of het intrekken van toestemming

Als je niet meer wilt dat Workin moms uw gegevens verwerkt of als gegevens aangepast moeten worden, neem dan contact met ons op via groepspraktijkstrombeek@telenet.be

of stuur een brief naar Tramstraat 12, 1853 Strombeek-Bever.

 

Updates privacybeleid
Workin moms behoudt het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen gaan onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, zullen we u laten weten dat het is bijgewerkt. Zo bent u op de hoogte welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

bottom of page